Νέος Τίτλος Δημοσίευσης

Καταχώρηση 2013/01/17

 

Νέο !!!!!!

Προγραμμα εισπράξεως οφειλών μέσω διαταγών πληρωμής !!!! 

(Επιταγές , γραμμάτια, συναλλαγματικές, τιμολόγια κλπ)

 

Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ ΑΕ  σε συνεργασία με καταξιωμένους νομικούς συμβούλους σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναλαμβάνει για λογαριασμό των νομικών την είσπραξη απαιτήσεων μεσω της εκδοσης διαταγής πληρωμης.   Το πρόγραμμα αυτό χαρακτηρίζεται απο το μηδενικό σχεδόν κοστολόγιο του μέ χρι την είσπραξη της οφειλής.

Προυποθέτει μόνο την καταβολή 50 € για την δημιουργία φακέλλου,  και την πληρωμή κατα περίπτωση ενός ποσοστού τις τάξεως  0 εώς 3% ανα περίπτωση. 


Σημαντικό !!!!!!

Στο 99% των περιπτώσεων ο πελάτης πληρώνει μόνο 50 € για τον φάκελο, και στην είσπραξη  του καταβάλεται το 90-95 % τις αρχικής οφειλής.

Εάν δεν επιτευχθεί η είσπραξη το μόνο που έχασε είναι 50 €, αλλά η διαταγή πληρωμής ισχύει.


Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας να συζητήσουμε την υπόθεση σας, 

Περισσότερα

Νέος Τίτλος Δημοσίευσης

Καταχώρηση 2013/01/17

Δημοσίευση Ισολογισμών. Ευχαριστώ δεν θα πάρω,

 

Oι κατάλληλες φορολογικές συμβουλές μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την αποφυγή καταβολής σημαντικών χρηματικών ποσών από πλευράς φυσικών ή νομικών προσώπων , με αποτέλεσμα το κόστος των σχετικών συμβουλών να περιορίζεται και σε ορισμένες περιπτώσεις να μηδενίζεται. Αφορμή για τα παραπάνω μου έδωσε ,η τροποποίηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης από τις ΑΕ και ΕΠΕ,των ισολογισμών τους, σε μία τουλάχιστον ημερήσια οικονομική και πολιτική εφημερίδα.

Συγκεκριμένα  ο νόμος 4072/2012 αναφέρει τα παρακάτω: Αρθρο 232

Περιορισµός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δηµοσίευση πράξεων και στοιχείων
1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δηµοσίευση σε άλλα έντυπα µέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή µπορεί να αντικαθίσταται µε ανάρτηση των δηµοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενηµερώνεται αµελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσµίες που συνδέονται µε δηµοσίευση σε άλλα έντυπα µέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ηµέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο µητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δηµοσιεύσεις της προηγούµενης παραγράφου πραγµατοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Άρθρο 330
2. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των Κεφαλαίων Δ΄, Η΄, Θ΄ και ΙΑ΄ του ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ του παρόντος νόµου που αρχίζει έξι (6) µήνες µετά την ηµεροµηνία αυτή του άρθρου 232 που αρχίζει από 1.7.2012 και όπου ορίζεται διαφορετικά από τις επί µέρους διατάξεις.»

 

Εδώ λοιπόν αναλαμβάνει δουλειά ο σωστός σύμβουλος. Εμείς στην ΕΚο ΛΥΣΙΣ ΑΕ σαν γραφείο, αλλά και άλλα αναγνωρισμένα και καταξιωμένα λογιστικά γραφεία,  εφαρμόσαμε την παρακάτω τακτική για τους πελάτες μας, με αποτέλεσμα, την με νόμιμο τρόπο παράκαμψη της δημοσίευσης ισολογισμού στις εφημερίδες, εξοικονομώντας σημαντικά για την εποχή χρηματικά ποσά, για τους πελάτες μας.

 

Σε συνεργασία με γνωστή τοπική εταιρεία πληροφορικής, και μαζί με τους εμπείρους συνεργάτες μας, ανοίγουμε το site με το όνομα της αρεσκείας του πελάτη με μόνο 200,00 € ( συμπεριλαμβανόμενα όλα τα έξοδα, domain name,φιλοξενία σε server για ένα χρόνο, καθώς και στήσιμο εφαρμογής ιστιοσελλίδας).   Τα μόνα έγγραφα που χρειαζόμαστε αρχικά είναι η σφραγίδα της εταιρείας, η έναρξη και το καταστατικό ή το ΦΕΚ.

 

100,00 € δίδονται προκαταβολικά και τα υπόλοιπα 100,00 € μόλις ανέβει το site προκειμένου να ολοκληρωθεί. Εκδίδεται το απαραίτητο τιμολόγιο από τον Νόμο. Λογιστικά γραφεία που θα συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά και τις πληροφορίες από τους πελάτες θα αμείβονται με 50 € ανά πελάτη για την διαμεσολάβηση.

 

Το κόστος δημοσίευσης στον τύπο είναι τούλαχιστον 800,00 €.  

 

Με ένα σμπάρο, δύο τρυγόνια. 

Τέλος με επιστολή προς την Νομαρχία διαβιβάζουμε το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και γνωστοποιούμε την διεύθυνση της ιστοσελίδας:

 

Προς τη

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ                                           

Τομέας Ανατ. Αθήνας/Δ/νση Α.Ε. & Εμπορίου 

Μεσογείων 372, Αγ. Παρασκευή

Υπ' όψη κ……………..

 

 

 

                                                         «……………….. Α.Ε.Β.Ε.»

        ΑρΜΑΕ ……/……../../../…         

 

 

                                                            Αθήνα, 20 Ιουλίου 2012

 

 

 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα την διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας μας www.XXXXX.gr

 

 

Μετά τιμής

Κάπως έτσι τιμούμε την αμοιβή που λαμβάνουμε από τους πελάτες μας.

 

Περισσότερα

Νέος Τίτλος Δημοσίευσης

Καταχώρηση 2013/01/17

http://www.typos.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=203664     2012-11-30 00:00:00

Εταιρεία υποστηρίζει ότι δημιούργησε μεταλλαγμένα δέντρα που αναπτύσσονται 40% ταχύτερα!

 

Λύση στο ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη υπόσχεται μια ισραηλινή εταιρεία βιοτεχνολογίας, υποστηρίζοντας ότι τα μεταλλαγμένα δέντρα που παράγει μπορούν να φέρουν επανάσταση στην παραγωγή ενέργειας, εκτοπίζοντας οριστικά την αγορά ορυκτών καυσίμων.  

Η εταιρεία έχει ξοδέψει έντεκα χρόνια δοκιμάζοντας χιλιάδες μεταλλαγμένους ευκαλύπτους και λεύκες σε μεγάλες εκτάσεις στο Ισραήλ, την Κίνα και τη Βραζιλία, απ’ όπου συγκεκριμένα περιμένει και την 

απάντηση των αρμόδιων Αρχών για εμπορική καλλιέργεια μέχρι το 2015. 


Χρησιμοποιώντας ένα γονίδιο από το κοινό ζιζάνιο αραβιδόψις, το οποίο αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, η εταιρεία κατάφερε να αλλάξει τη δομή των κυτταρικών τοιχωμάτων των φυτών, επιταχύνοντας την ανάπτυξή τους. 

Η εταιρεία μάλιστα υποστηρίζει ότι δημιούργησε μεταλλαγμένους ευκάλυπτους που ψηλώνουν πέντε μέτραμέσα σε ένα χρόνο και έχουν 20% με 30% μεγαλύτερη μάζα συγκριτικά με τον κανονικό ευκάλυπτο. Μέσα σε 5,5 χρόνια οι μεταλλαγμένοι ευκάλυπτοι φτάνουν σε ύψος τα 27 μέτρα.
 
Περισσότερα

Πωλήσεις Online

Καταχώρηση 2011/10/06

Η online πώληση (όπως μέσω Ebay) θεωρείται φορολογητέα δραστηριότητα. Αν είστε ένας «απλός πωλητής», που σημαίνει ότι μπορείτε να πωλείτε περιστασιακά, χωρίς να προτίθεστε να αποκομήσετε κέρδος, τότε μάλλον δεν θα πρέπει να αναφέρετε τη δραστηριότητα. Αν είστε πιο δραστήριος πωλητής, που πωλεί είδη με κέρδος ή αν πουλάτε συλλεκτικά αντικείμενα, θα πρέπει να αναφέρετε το εισόδημα είτε ως χόμπι ή ως ένα επιχειρηματικό εγχείρημα.

UA-35934872-1