Για να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες της ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. επισκεφτείτε την ενότητα με τις υπηρεσίες μας που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας ή επικοινωνώντας με το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών μας.

 

Σημαντικός παράγοντας στην λειτουργία της εταιρείας είναι η Outsourcing εφαρμογή (ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες)

Είναι γνωστό ότι η ανάθεση ολόκληρων ή και επιμέρους εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) έχει πολλαπλά οφέλη, όπως περιορισμό των λειτουργικών εξόδων , αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών (επαφή με εφορίες ή φορείς του δημοσίου), αποφυγή λαθών που έχει σαν συνέπεια την επιβολή προστίμων και γενικότερα άσκοπης ταλαιπωρίας. To outsourcing μπορεί να καλύψει τις περισσότερες από τις εργασίες μίας επιχείρησης, ξεκινώντας από τις πιο βασικές και φθάνοντας μέχρι πιο εξειδικευμένες. Η εξωτερική ανάθεση εργασιών αποτελεί πλέον πρακτική για τις περισσότερες μικρές αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις αφού παρέχει τη δυνατότητα να επωφεληθούν «αγοράζοντας» εξειδικευμένες υπηρεσίες. Έτσι εκτός από το μειωμένο κόστος, ελαττώνεται το ρίσκο, βελτιώνεται η παραγωγικότητα και αυτό επιφέρει «ηρεμία» στο επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Το κυρίως πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έρχεται από τα εσωτερικά στελέχη που αφενός είναι λιγότερο ενημερωμένα και περισσότερο απαθή στις εξελίξεις και αφετέρου είναι επιφυλακτικά στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και καινοτομιών ανατρέφοντας και διατηρώντας έτσι έναν εσωστρεφή χαρακτήρα. Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. είναι άρτια οργανωμένη, ειδικεύεται  σε φρέσκες μοντέρνες λύσεις, διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη και η λειτουργία της ταυτίζεται με την καινοτομία.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε καλύπτουν απόλυτα  το ευρύ φάσμα όλων των ανάγκων μιας μικρής ή μεγάλης επιχείρησης. λόγω της εμπειρίας, της εξειδίκευσης, έτσι  μειώνουμε τους κινδύνους σας και διασφαλίζουμε την ποιότητα της υπηρεσίας. Η πλήρης υποστήριξη απο μία όμαξα εξειδικευμένων επαγγελματιών του κλάδου μειώνει δραστικά το οικονομικό και ψυχολογικό σας κόστος, οπότε σας ενισχύουν στην προσπάθεια ανάπτυξης της εταιρίας σας. Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε.  δίνει σημασία στη λεπτομέρεια και παρέχει τις υπηρεσίες του σ΄ αυτό τον τομέα με τον καλύτερο και πιο επωφελή, για σας, τρόπο.

UA-35934872-1