Υπηρεσίες  ασφαλιστικών μεσιτών 

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία μας στον ασφαλιστικό χώρο και έχοντας εξασφαλίσει συνεργασία με τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς ομίλους, είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις βασιζόμενες στην ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών τους. 

Στα ιδιόκτητα γραφεία της ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. έχουμε στελεχώσει με εξειδικευμένο προσωπικό την υποστήριξη των διοικητικών λειτουργιών μας, ενώ στο δυναμικό των πωλήσεων έχουμε εντάξει άριστα καταρτισμένους ασφαλιστές, με στόχο πάντα την υποστήριξη και ενημέρωση των πελατών μας.

Η υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας έχει εξασφαλίσει την εκτίμηση και την μακροβιότητα των σχέσεων μας με τους πελάτες αλλά και με τις συνεργαζόμενες εταιρίες.

UA-35934872-1