Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων / μηχανικών 

 

Το τμήμα Αρχιτεκτόνων / μηχανικών της εταιρείας ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε.  τηρεί τις τρεις πιο σημαντικές παραμέτρους κάθε έργου, την ποιότητα, το κόστος και τη διάρκεια κατασκευής. Οι συνεργάτες μας δίνουν  έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των έργων του, δηλαδή στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα, την αισθητική, την εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον και την προσπάθεια διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας, η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. είναι έτοιμη να  προσφέρει βοήθεια και συμβουλές στους πελάτες της εντός και εκτός Ελλάδας 


Μελέτη

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Στατικές μελέτες
 • Τοπογραφικές μελέτες
 • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
 • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
 • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης (Επιθεωρήσεις)
 • Μελέτες Εσωτερικών Χώρων
 • Μελέτες Φωτισμού
 • Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις
 • Βιομηχανικός σχεδιασμός επίπλων

Κατασκευή

 • Επίβλεψη – Συντονισμός συνεργείων
 • Παράδοση έργων με το «κλειδί στο χέρι» (turnkey solutions)
 • Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κτιρίων
 • Μελέτες εφαρμογής
 • Προμετρήσεις - Επιμετρήσεις

Διαχείριση Έργου

 • Φυσική παρουσία στο εργοτάξιο
 • Τήρηση οικονομικού προϋπολογισμού έργου
 • Τήρηση χρονικού προγραμματισμού έργου
 • Τήρηση κανονισμών ασφάλειας & υγιεινής στο εργοτάξιο
 • Ενημέρωση του εργοδότη μέσω FTP λογαριασμού

UA-35934872-1